jmTrio

Autorskie trio Joachima Mencla

Zespół wykonuje głównie kompozycje pianisty i lidera tej formacji. Chociaż zestaw instrumentów narzuca jazzową konwencję, jednak same kompozycje, jak i sposób ich realizacji tworzą nową stylistykę. Krytycy bardzo przychylnie wypowiadają się o twórczości jmTrio, podkreślając, że proponowana przez nie muzyka wybiega daleko poza stereotypy jazzowe. Mencel porusza się w różnych obszarach muzyki, także etnicznej i współczesnej. Na płycie “Interludium” oprócz dwóch nagrań z sekcją Krzysztof Pacan – Arek Skolik, w zasadniczej części płyty pianiście towarzyszy dwóch muzyków, współtworzących do niedawna kultową amerykańską formację Satlah – Shanir Ezra Blumenkranz oraz Kevin Zubek.